ทรีโอ เทรดดิ้ง บจก.
สินค้าทั้งหมด 16 รายการ
สมัครรับข่าวสารผ่านอีเมล
ริบบิ้นโอนความร้อน
ริบบิ้นโอนความร้อน แปลภาษา : ( 2 language)
แม่พิมพ์
แม่พิมพ์ แปลภาษา : ( 2 language)
ฟิล์มหด
ฟิล์มหด แปลภาษา : ( 2 language)
โฮโลแกรมฟอยล์และฟิล์ม
โฮโลแกรม
โฮโลแกรม แปลภาษา : ( 2 language)
เทปแม่เหล็ก
เทปแม่เหล็ก แปลภาษา : ( 2 language)
แผงลายเซ็น
แผงลายเซ็น แปลภาษา : ( 2 language)
ฟอยล์ปั๊มเย็น
ฟอยล์ปั๊มเย็น แปลภาษา : ( 2 language)
ฟอยล์ปั๊มร้อน
ฟอยล์ปั๊มร้อน แปลภาษา : ( 2 language)
ฟอยล์สำหรับสายเคเบิล & พิมพ์เว้า
ลูกหมึกร้อน (HIR)
ลูกหมึกร้อน (HIR) แปลภาษา : ( 2 language)
ฟิล์มลวดลาย
ฟิล์มลวดลาย แปลภาษา : ( 2 language)
ดิจิตอลฟอยล์ (หมึกพิมพ์ฟอยล์)
เทปผ้าหมึกริบบอน
เทปผ้าหมึกริบบอน แปลภาษา : ( 2 language)
เครื่องตัดฟอยล์
เครื่องตัดฟอยล์ แปลภาษา : ( 2 language)
เทปกาว 2 หน้า
เทปกาว 2 หน้า แปลภาษา : ( 2 language)